Post image for Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

BockMann Finland pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat, jotta toiminnan ympäristökuormitus jää mahdollisimman pieneksi. Päästäksemme edellä mainittuun tavoitteeseen pyrimme minimoimaan kuljetuskustannukset ja pakkausmateriaaleista muodostuvat päästöt. Näin BockMann Finland osallistuu ympäristötalkoisiin luontoperinnön säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

Oleellisena osana ympäristösuojelua pidämme palvelumme ja tuotteidemme korkeaa laatua. Asiakkaillemme tuotteidemme ekologisuus konkretisoituu kestävinä ja pitkäikäisinä tuotteina.

BockMann Finland huolehtii tuottamansa pakkausjätteen tuottajavastuusta yhteistyössä Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa.

Pyr_logo